joi, 30 mai 2013

Index Cuprins


Sunt israelian și grec nativ( din naștere) și rezident român. Sunt din tribul lui Levi, Casa lui Aaron Cohen (în ebraică Aharon Cohen). Sunt preot mozaic ca alte sute de mii de israelieni din Israel sau Diaspora. Cetățeniile dobândite  foarte utile,nu exprimă identitatea nativă,nici originea etnică și nici religioasă. Am copilărit în România,am făcut mare parte din studii pe teritoriul României,restul în Israel. UE
 RO

  • Şi aceasta este munca mea. Aceste bloguri sau websiteuri.Toate sunt dedicate,închinate lui Yahweh Adonai. Şi lui Meşiah,familiei mele şi poporului meu,Israel. Sper ca acum să vă fie mult mai uşor să găsiţi întreaga mea muncă în domeniul Bibliei, a conservării şi traducerii ei.
 UE
 RO

  • Acest blog conţine toată munca mea online. Nu şi munca offline .Nu cuprinde  Bibliile sub formă de executabile. Îţi poţi forma o imagine clară,ce am lucrat, la ce calitate şi mai ales în ce cantitate. Este suficient să apeşi pe imaginea link, a fiecărui website sau blog .

 UE
EN
  • This blog contains all my work online. Not work offline. Not including Bibles in the form of executable. You can form a clear picture of what I worked, what quality and especially the quantity. Just click on the picture link to each website or blog.

  •  And it's my work. These blogs and websites. All are dedicated worshiped to Yahweh Adonai. And his Meşiah, my family and my people Israel. I hope now let be much easier to find my whole work in Bible translation and its conservation.


BIBLII  VECHIUL TESTAMENT  - IUDAISM (CREŞTINISM)


BIBLII, NOUL TESTAMENT
RESURSE BIBLICE, DOCUMENTAŢIE ŞI GRAFICĂ 3D, BLOGURI ŞI WEBSITEURI

Toate aceste websiteuri şi bloguri conţin informaţii biblice, documentaţie, arheologie biblică  şi manuscrise antice facsimile,inclusiv atlas biblic, cu concordanţă biblică,hărţi . Întreaga muncă este realizată de mine. Adică nu este  piratată.  La data când le-am realizat erau singurele din acest domeniu pe Internet, şi pe motoarele de căutare Google Search.Plus trei websiteuri  doar cu calendare   biblice. Calendar iudaic, calendare creştine  ortodoxe,catolice, neoprotestante-evanghelice şi islamice.